PRA-information

Det nu er muligt at DNA teste for PRA hos papillons og Phalenes

http://www.optigen.com/opt9_pappra1.html

Som noget nyt (2012) er det nu muligt at få DNA-testet hunde ved en simpel svaber-prøve, altså ingen blodprøve-tagning, man tager en prøve med en steril børste fra hundens mundslimhinde, denne sendes så til Optigen for undersøgelse

Hvad er PRA ?

PRA - langsomt fremskridende nethindeforfald -  er en arvelig defekt, der er fundet hos en mængde forskellige racer deribland Papillon og phalene.

Selv blandt vildtlevende ulve, er defekten fundet!

PRA udvikler sig ganske langsomt ved at nethinden, den lysfølsomme del af øjet, henfalder og dør.

Hunde, der har PRA vil ganske langsomt blive dårligere seende, og til sidst miste synet og blive blinde!

Hos Papillons udvikles PRA'en imidlertid så extremt langsomt, og på en sådan måde, at hundene ofte - dog ikke altid - bevarer en del af synet, formodentligt dog kun muligheden for at skelne mellem lys og mørke.

Dette betyder også, at langt de fleste ejere af en papillon med PRA, som regel ikke bemærker, at hunden har et nedsat syn - hunde har en utrolig tilpasningsevne. og først når hunden er ganske gammel, og synet rigtig svigter, skydes det som regel ind under, at "hunden jo er gammel".

Men uanset at hundene ikke bliver totalt blinde, så er PRA en særdeles uønsket defekt at have spredt i racen, og opdrætterne må gøre sig de største anstrengelser, for IKKE at få spredt defekten for meget.

Arveligheden.

PRA er vigende i forhold til det normale. Det vil sige at en hund der har fået konstateret PRA vil have modtaget et anlæg herfor fra HVER af sine forældre.
Med andre ord: selvom en hund IKKE har PRA, så kan den ganske udemærket bære på eet PRA-anlæg.
Det er kun når en hund har 2 anlæg for PRA, at defekten udvikles.

 

Undersøgelsen:

PRA hos Papillon/Phalene er en såkaldt sen form. De første tegn kan som regel først ses ved den almindelige øjen-undersøgelse når hunden er omkring 3 år eller ældre. Desværre er disse svage tegn ofte meget vanskelige at erkende for dyrlægerne, der til trods for at de er specielt trænede, jo selvfølgelig ikke har set SÅ mange papillons - og slet ikke med PRA!
Desværre har vi set adskillige tilfælde af hunde, der har været blankt frikendt som både 1, 2, 3 og ja endda 6 år (hvilket dog er sjældent) for så "pludseligt" at have udviklet PRA. Det er jo ikke sket pludseligt, men nu er  PRA'en endelig udviklet, at det er muligt at se forandringerne.

Det dyrlægen ser efter er: om blodkarrene er kraftige og godt forgrenede, om synsnerven er kraftig, og at der ikke er hyperreflektion fra nethinden.

Hvis bare eet af disse tegn ikke er tilstede, så vil hunden formodentligt få en attest, hvorpå der står "Tvivlsom" - og at den bør undersøges om ½-1 år.

En anden undersøgelsesmetode kaldet ERG, går ud på direkte at måle den elektriske impuls nethinden udvikler, når den bliver udsat for lyspåvirkninger. Metoden er meget følsom, der har været påvist PRA hos hvalpe på bare 10 måneder! Og i de fleste tilfælde kan hunden få en sikker diagnose fra den er 2 år.

I sammenligning med den traditionelle metode, der tidligst når hunden er ca. 3 år kan give en 70 % sikkerhed for at den ikke har PRA, er ERG metoden oppe på næsten 100%.

ERG metoden kræver dog specialudstyr, der blandt andet findes i Norge og Sverige

Som noget nyt (2012) er det nu muligt at få DNA-testet hunde ved en simpel svaber-prøve, altså ingen blodprøve-tagning, man tager en prøve med en steril børste fra hundens mundslimhinde, denne sendes så til Optigen for undersøgelse

 

 

nethinden set gennem dyrlægens special instrument
normal retina retina med PRA
Normal, bemærk de kraftige blodkar PRA-nethinde. Her ses tydeligt, at blodkarrene er tynde

Vi har "opdaget" at der kan ses et specielt opaliserende grå-grønligt skær fra øjnene hvis hunden har PRA.
Dette skær er velbeskrevet som et rimeligt sikkert tegn på PRA
.

Hunden øverst er diagnosticeret som havende PRA, den er 3 på billedet, og her ses tydeligt det opaliserende skær.
Den blev diagnosticeret ved en ERG undersøgelse som 1½ år gammel, bare 4 måneder efter en normal lysning havde frikendt den.
Det to i midten er begge frikendt ved ERG undersøgelser. Den til venstre er 2 år, til højre er 7 år. Hunden nederst på billedet er kun undersøgt ved normal lysning, sidst som 5 år gammel.
Bemærk de klart afgrænsede pupiller, især fra den venstres og den nederste hunds øjne, et klart gult skær, der er helt forskelligt fra hunden øverst, hvor pupillerne er totalt udvidede, og man får en fornemmelse af at blitz-lyset reflekteres fra et spejl.
papillons med forskellige diagnoser på baggrund af forskellige test-metoder
Disse billeder er taget ved simpelthen ved at fotografere med blitz om aftenen.
Mange af de unge hunde var meget vanskelige at fange med åbne pupiller, idet deres normale øjne reagerede hurtigt, men hunden med PRA gav det viste foto hver gang! Hans pupiller kunne slet ikke  regulere sig om aftenen.

Historie:

Der har været talt en del om, at PRA er opstået/startet  i Sverige, det er ikke sandt! PRA er en gen-defekt spredt i hele racen - uanset nationalitet, men det første tilfælde blev fundet i Sverige. 

Der er siden diagnosticeret PRA hos papillons og phalene over hele verden - men selvfølgelig er der fundet flest tilfælde i de lande, hvor der undersøges mest! Nemlig Danmark, Sverige og til dels Norge.

I Danmark og Sverige er der meget strikse restriktioner for at man kan få stambogsført hvalpene. Forældrene skal være øjen-undersøgt uden anmærkninger indenfor det sidste år før parringen. Og hvis det viser sig, at en hund har PRA, bliver den, dens forældre samt eventuelle afkom udelukket fra videre avl.

Tilbage i '92 startede Pia Hansen, Gold Wings med at samle øjen-lysnings resultater i det håb, med tiden at kunne kortlægge genets udbredelse for at kunne udvælge avlshunde, der IKKE var bærere.

Lene Kiilerich, Emira's, har lagt et kæmpearbejde i at konvertere denne spæde begyndelse til en database indeholdende over 3000 papillons/phalenes.
Hundene er opført med deres undersøgelsesresultat, deres forældre, om disse er undersøgt - og resultatet heraf, samt undersøgelsesdato og fødselsdato.

 

    


mail to Pia Hansen

sidst opdateret 26-08-13